Blusmiddelen

Het type en keuze van een blusmiddel hangt af van de locatie en het soort brand dat ermee moet worden geblust. Een onjuiste keuze en of projectering dan dus grote gevolgen hebben op de blussing en kan hier door gevaarlijk en of meer schade veroorzaken. De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in 5 verschillende brandklasse:

  1. A. Vaste stof
  2. B. Vloeistoffen en vloeibaar wordende gassen
  3. C. Gassen
  4. D. Metalen
  5. F. Vetbranden

Naast de brandklasse zijn ook de eigenschappen van blusstoffen van belang. Hierdoor is het van belang dat u zich goed laat informeren voor u daad werkelijk aanschaft. Graag informeren wij u hierover.