Onderhoud Droge Blusleidingen volgens de NEN 1594-2006

Volgens de NEN 1594-2006 moet een droge blusleiding jaarlijks gecontroleerd worden en eens in de vijf jaar beproefd. Na de controle wordt het aftappunt verzegeld (tegen onnodig gebruik en vandalisme) en krijgt u een rapport.
Dit dient ook te gebeuren na gebruik van de leiding of reparaties.

AVA Total Care brandbeveiliging kan ook de reparaties voor u verzorgen.